Studzienki uszkadzają samochody

 

W naszym pięknym kraju zniszczone drogi na których można uszkodzić samochód to normalna rzecz. Największym postrachem kierowców są jednak studzienki, a właściwie to wpusty uliczne. Te bardzo przydatne konstrukcje żeliwno-betonowe sprawiają, że w czasie deszczów drogi są przejezdne. Jednak trudno spodziewać się, że kierowcy docenią je podczas skomplikowanych rajdów po drodze w celu uniknięcia jakiejś szkody. Jest kilka powodów, dla których studzienki są postrachem zmotoryzowanych ale wszystkie wiążą się z problemem poziomowania kratki wpustu. Kratka wpustu powinna znajdować się na równi z jezdnią, tak aby przejechanie po niej nie spowodowało żadnych wrażeń. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony to specjalna ekipa powinna wypoziomować studzienkę. Studzienki zmieniają swoje położenie wobec jezdni z trzech powodów. Albo studzienka siadła pod własnym ciężarem i naciskiem samochodów przejeżdżających po niej, albo studzienkę wybiło do góry pod wpływem sił wyporu wody, albo ostatnia możliwość droga się zapadła pod wpływem wymycia podłoża wokół studzienki. Wszystkie te przyczyny należy wykrywać jak najszybciej, aby uniknąć procesów sądowych.