Dlaczego są zaniedbane

 

W wielu miejscach można zauważyć, że wpusty uliczne są całkowicie zatkane. Materiał osadowy, który wpływał wraz z wodą wypełnił studzienkę po same brzegi. W takich sytuacjach wychodzą na jaw lata zaniedbań w konserwacji sieci. Można by się zastanawiać nad przyczyną takiego stanu rzeczy. Jedną z nich są fundusze. Na utrzymanie sieci trudno znaleźć w budżecie gminy odpowiednie środki, wiadomo potrzeb jest wiele. Często pieniądze są wydawane na cele bardziej naglące, na naprawy i wymiany uszkodzonych elementów. W przypadku zatykania się wpustów deszczowych proces ten trwa kilka lat, a nie tydzień czy miesiąc. Tak więc świadomość zagrożenia jest znacznie mniejsza. Drugi i równie ważny powód zaniedbań systemów odprowadzeni wody to braki sprzętowe. W celu właściwej konserwacji elementów sieci potrzebny jest odpowiedni sprzęt, a to niestety kosztuje. Ciężko oczekiwać od władz gminy, że wydadzą nawet kilkaset tysięcy na sprzęt używany raz na miesiąc, w okresie wiosenno-jesiennym. Taki pomysł upadnie na każdej sesji rady miasta.