Prace konserwacyjne

 

Każdy element sieci kanalizacyjnej powinien być doglądany z zadbany, również wpusty uliczne. Konieczność dbania o sieć jest oczywista, jednak w praktyce z tym dbanie różnie wychodzi. Powinno się czyścić, konserwować i wymieniać zużyte elementy. Przeglądy powinny być przeprowadzane kilka razy w roku, tak aby każda usterka została wykryta w porę. Powinno się również dokonywać szczegółowych badań stanu studzienek i drożności odprowadzeni po każdej większej ulewie, która może nieść za sobą duże ilości materiałów osadowych i organicznych, a właśnie te elementy najbardziej szkodzą sieci. Zalecane jest również kontrolowania poziomu wpustu, tak aby zawsze znajdował się równo z jezdnią, nie wystawał z niej, ani nie osiadł zbyt nisko. Jedna i druga sytuacja może mieć katastrofalne w skutkach następstwa. Świadomość dbania o wpusty powinna więc być dużo większa, niestety samorządy wolą wolne fundusze przeznaczać na coś, co zobaczą ich wyborcy. A przecież drożna sieć kanalizacyjna jest ważniejsza od kolejnego pomnika w mieście.

Prace konserwacyjne